Om fågelskydd

Vår metod bygger på en individuell analys av din fastighet och de problem du har. Utifrån analysen föreslår vi en åtgärdsplan över tid med montering, underhåll och uppföljning. Resultatet är en fräsch fastighet där kostnader för sanering av olägenheter orsakade av fåglar är kraftigt reducerade. På de flesta bostadsrättsföreningar och lägenhetsbyggnader använder vi ett speciellt gel som vi strategiskt applicerar på byggnadens parametrar och utsiktspunkter. Detta är ett konkret skydd som är osynligt för ögat och inte förstör utseendet på byggnaderna, men håller effektivt bort fåglarna från er fastighet. Ett mycket framgångsrikt koncept som ger mycket goda resultat. Vi behöver endast komma till er en gång; sedan är fastigheten fågelfri i ett år. Vi har använt denna metod i över 15 år med fantastiska resultat. Till skillnad från traditionella, gamla metoder där man går upp på tak flera gånger under säsongen och plockar bort ägg, bon och försöker hålla fåglarna borta på så sätt, så kommer inte fåglarna att ens sätta sig eller försöka etablerar sig med Birdblocks metoder. Med traditionella metoder så kommer fåglarna fortfarandes att försöka etablera sig och störa under säsongen. Ni behöver inte ha människor på taket heller frekvent under säsongen. Birdblocks metod att applicera gel är framgångsrikt och mycket uppskattat.
På öppna ytor och i de flesta situationer så finns det inget man bara kan sätta upp och sen är problemet helt borta. Våra installationer och produkter minimerar generellt problemet med 90 – 98%. Det garanterar vi och lovar att skillnaden blir enorm.
Olika fågelarter beter sig och reagerar på olika sätt. Dessutom har de bra minne och kan därför lära sig hur ett skydd ser ut och hur det låter. Därför kan viss utrustning behöva bytas ut efter hand. Det är en viktig skillnad mot att hoppas att en produkt ska lösa hela problemet. Mekaniskt skydd som fågelnät om det är rätt installerat utgör ett konkret skydd, men det är inte möjligt att använda nät, eller piggar i alla situationer.

 

 

En felaktig installation kan leda till att den önskade effekten uteblir.